ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ต.ค. 2561
72 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 มี.ค. 2561
73 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ม.ค. 2561
74 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 ธ.ค. 2560
75 รับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 พ.ย. 2560
76 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
59
21 พ.ย. 2560
77 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ต.ค. 2560
78 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ต.ค. 2560
79 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ต.ค. 2560
80 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.