ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
12 มิ.ย. 2555
332 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
08 มิ.ย. 2555
333 โครงการเสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
06 มิ.ย. 2555
334 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
18 พ.ค. 2555
335 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
02 พ.ค. 2555
336 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
11 เม.ย. 2555
337 ประกาศตรวจรบงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 มี.ค. 2555
338 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
14 มี.ค. 2555
339 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 มี.ค. 2555
340 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.