ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอรณรงค์ให้ประชาชนชาวเบตงพร้อมใจกันไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
39
05 มี.ค. 2562
62 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ม.ค. 2562
63 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ม.ค. 2562
64 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ม.ค. 2562
65 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ธ.ค. 2561
66 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 พ.ย. 2561
67 การมอบอำนาจการของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ต.ค. 2561
68 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ต.ค. 2561
69 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ต.ค. 2561
70 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.