ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ลงพื้นที่หมู่บ้านนารีรัตน์ หมู่2 ต.ธารน้ำทิพย์ เพื่อบริการรับลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 พ.ค. 2564
62 การช่วเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพระภิกษุ สามเณร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 พ.ค. 2564
63 กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 พ.ค. 2564
64 คำสั่งอำเภอเบตง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 พ.ค. 2564
65 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ที่ 146/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 พ.ค. 2564
66 โทรสารในราชการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเบตง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 พ.ค. 2564
67 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 พ.ค. 2564
68 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ที่ 147/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 พ.ค. 2564
69 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์(เบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 เม.ย. 2564
70 ออกจากบ้าน อย่าลืมใส่แมสก์กันด้วยนะคะ 😷 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.