ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ต.ค. 2561
162 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ต.ค. 2561
163 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ต.ค. 2561
164 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 มี.ค. 2561
165 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ม.ค. 2561
166 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 ธ.ค. 2560
167 รับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 พ.ย. 2560
168 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
74
21 พ.ย. 2560
169 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ต.ค. 2560
170 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.