ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 พ.ย. 2556
162 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
28 ต.ค. 2556
163 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 ต.ค. 2556
164 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 ต.ค. 2556
165 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
23 ก.ย. 2556
166 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (พ.ศ. 2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
20 ก.ย. 2556
167 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
19 ก.ย. 2556
168 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
02 ก.ย. 2556
169 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 ส.ค. 2556
170 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1,2) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.