ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 ต.ค. 2559
162 ประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ต.ค. 2559
163 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 ต.ค. 2559
164 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ก.ย. 2559
165 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
29 ส.ค. 2559
166 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
15 ส.ค. 2559
167 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 มิ.ย. 2559
168 การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 พ.ค. 2559
169 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 มี.ค. 2559
170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.