ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 โครงการแข่งขันเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกวัฒนธรรม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 เม.ย. 2562
122 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 เม.ย. 2562
123 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 เม.ย. 2562
124 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอรณรงค์ให้ประชาชนชาวเบตงพร้อมใจกันไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
51
05 มี.ค. 2562
125 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ม.ค. 2562
126 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ม.ค. 2562
127 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 ม.ค. 2562
128 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ธ.ค. 2561
129 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 พ.ย. 2561
130 การมอบอำนาจการของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.