ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของนายกฯให้ปลัดทต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 พ.ค. 2563
122 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ค. 2563
123 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ค. 2563
124 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการอุทธรณ์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
42
23 เม.ย. 2563
125 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 เม.ย. 2563
126 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 เม.ย. 2563
127 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโรคโควิด​ ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 เม.ย. 2563
128 ประชาสัมพันธ์คำสั่งศูนย์บริหารสถาณการณ์โควิด​ -​ 19​ จังหวัดยะลา​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโรคโควิด​ ว่าด้วยการให้จำหน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 เม.ย. 2563
129 ขอความร่วมมือประชาชนในเขต ตำบลธารน้ำทิพย์สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเดินทางออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มี.ค. 2563
130 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID)-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.