ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (พ.ศ. 2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
20 ก.ย. 2556
272 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
19 ก.ย. 2556
273 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
02 ก.ย. 2556
274 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
29 ส.ค. 2556
275 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1,2) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
09 ส.ค. 2556
276 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
07 ส.ค. 2556
277 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
31 ก.ค. 2556
278 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 ก.ค. 2556
279 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 ก.ค. 2556
280 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47