ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 ต.ค. 2561
132 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ต.ค. 2561
133 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ต.ค. 2561
134 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2561
135 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 มี.ค. 2561
136 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ม.ค. 2561
137 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ธ.ค. 2560
138 รับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 พ.ย. 2560
139 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
69
21 พ.ย. 2560
140 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.