ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 มี.ค. 2563
132 เชิญ​ชวนเข้าร่วมโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ให้ความรู้ในการป้องกัน (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 มี.ค. 2563
133 คลิปวีดีโอวิธีการจัดทำหน้ากาก​อนามัยจากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 มี.ค. 2563
134 เชิญ​ชวนเข้าร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 มี.ค. 2563
135 ประชาสัมพันธ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 ก.พ. 2563
136 ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
40
26 ก.พ. 2563
137 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ม.ค. 2563
138 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 ม.ค. 2563
139 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินฯ ในเขตเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ม.ค. 2563
140 ประชาสัมพันธ์การรับเงินผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.