ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 ก.พ. 2556
192 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
19 ก.พ. 2556
193 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
18 ก.พ. 2556
194 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ก.พ. 2556
195 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ก.พ. 2556
196 รายงานประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 ก.พ. 2556
197 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
08 ก.พ. 2556
198 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
07 ก.พ. 2556
199 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 ก.พ. 2556
200 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.