ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
29 ส.ค. 2556
262 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1,2) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 ส.ค. 2556
263 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
07 ส.ค. 2556
264 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
31 ก.ค. 2556
265 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
26 ก.ค. 2556
266 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
12 ก.ค. 2556
267 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 ก.ค. 2556
268 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
20 มิ.ย. 2556
269 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
11 มิ.ย. 2556
270 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.