ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเรื่องโอนและแก้ไขเปลี่ยงแปลงงบประมาณประจำปี 2555ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
25 พ.ย. 2554
262 ประกาศเรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 พ.ย. 2554
263 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
25 พ.ย. 2554
264 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
25 พ.ย. 2554
265 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
17 พ.ย. 2554
266 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 พ.ย. 2554
267 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
291
04 พ.ย. 2554
268 ภาคผนวกการรับสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
250
04 พ.ย. 2554
269 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 ต.ค. 2554
270 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555อบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
11 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.