ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
289
02 ก.ย. 2556
232 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
29 ส.ค. 2556
233 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1,2) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 ส.ค. 2556
234 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
07 ส.ค. 2556
235 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
31 ก.ค. 2556
236 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 ก.ค. 2556
237 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 ก.ค. 2556
238 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ก.ค. 2556
239 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
20 มิ.ย. 2556
240 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
11 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.