ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
27 ก.ค. 2555
232 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6(นักบริหารงานองค์การบริหารส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
27 ก.ค. 2555
233 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
27 ก.ค. 2555
234 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 มิ.ย. 2555
235 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
19 มิ.ย. 2555
236 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
19 มิ.ย. 2555
237 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
18 มิ.ย. 2555
238 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
12 มิ.ย. 2555
239 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
12 มิ.ย. 2555
240 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.