ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
12 มิ.ย. 2555
302 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
12 มิ.ย. 2555
303 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
08 มิ.ย. 2555
304 โครงการเสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
06 มิ.ย. 2555
305 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
18 พ.ค. 2555
306 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
02 พ.ค. 2555
307 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
11 เม.ย. 2555
308 ประกาศตรวจรบงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
29 มี.ค. 2555
309 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
345
14 มี.ค. 2555
310 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
05 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.