ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 ม.ค. 2554
302 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 ธ.ค. 2553
303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 ธ.ค. 2553
304 องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
16 ธ.ค. 2553
305 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
26 พ.ย. 2553
306 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 พ.ย. 2553
307 กำหนดวันประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
22 พ.ย. 2553
308 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
19 พ.ย. 2553
309 การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
15 พ.ย. 2553
310 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
27 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.