ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์คำสั่งศูนย์บริหารสถาณการณ์โควิด​ -​ 19​ จังหวัดยะลา​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโรคโควิด​ ว่าด้วยการให้จำหน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 เม.ย. 2563
142 ขอความร่วมมือประชาชนในเขต ตำบลธารน้ำทิพย์สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเดินทางออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 มี.ค. 2563
143 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID)-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 มี.ค. 2563
144 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 มี.ค. 2563
145 เชิญ​ชวนเข้าร่วมโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ให้ความรู้ในการป้องกัน (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 มี.ค. 2563
146 คลิปวีดีโอวิธีการจัดทำหน้ากาก​อนามัยจากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 มี.ค. 2563
147 เชิญ​ชวนเข้าร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 มี.ค. 2563
148 ประชาสัมพันธ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 ก.พ. 2563
149 ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
54
26 ก.พ. 2563
150 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47