ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ธ.ค. 2555
212 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(2) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
09 ธ.ค. 2555
213 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
07 ธ.ค. 2555
214 ประกาศ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ธ.ค. 2555
215 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 ธ.ค. 2555
216 ประกาศ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ธ.ค. 2555
217 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
30 พ.ย. 2555
218 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
30 พ.ย. 2555
219 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 พ.ย. 2555
220 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
10 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.