ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
17 ม.ค. 2555
362 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
23 ธ.ค. 2554
363 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
30 พ.ย. 2554
364 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
372
29 พ.ย. 2554
365 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
317
29 พ.ย. 2554
366 ประกาศเรื่องโอนและแก้ไขเปลี่ยงแปลงงบประมาณประจำปี 2555ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
25 พ.ย. 2554
367 ประกาศเรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
25 พ.ย. 2554
368 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
25 พ.ย. 2554
369 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
25 พ.ย. 2554
370 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47