ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
08 ก.พ. 2554
362 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
17 ม.ค. 2554
363 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
10 ม.ค. 2554
364 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
03 ม.ค. 2554
365 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 ธ.ค. 2553
366 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
29 ธ.ค. 2553
367 องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
16 ธ.ค. 2553
368 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
26 พ.ย. 2553
369 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
23 พ.ย. 2553
370 กำหนดวันประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
22 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.