ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
18 ต.ค. 2554
362 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555อบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
11 ต.ค. 2554
363 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
28 ก.ย. 2554
364 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
23 ก.ย. 2554
365 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
21 ก.ย. 2554
366 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 ก.ย. 2554
367 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
15 ก.ย. 2554
368 โอนและแก้ไขงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
14 ก.ย. 2554
369 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
22 ส.ค. 2554
370 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
10 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.