ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
31 ก.ค. 2554
282 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง เรื่องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
473
27 ก.ค. 2554
283 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
20 ก.ค. 2554
284 อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
20 มิ.ย. 2554
285 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
08 มิ.ย. 2554
286 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
371
06 มิ.ย. 2554
287 การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง แจ้งเหตุหยอุจ่ายน้ำชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 มิ.ย. 2554
288 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
11 พ.ค. 2554
289 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
26 เม.ย. 2554
290 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
18 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.