ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
25 มี.ค. 2556
282 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
269
04 มี.ค. 2556
283 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
247
19 ก.พ. 2556
284 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ก.พ. 2556
285 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
18 ก.พ. 2556
286 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
18 ก.พ. 2556
287 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ก.พ. 2556
288 รายงานประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 ก.พ. 2556
289 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ก.พ. 2556
290 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
07 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.