ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
17 ม.ค. 2554
392 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
10 ม.ค. 2554
393 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 ม.ค. 2554
394 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
29 ธ.ค. 2553
395 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
29 ธ.ค. 2553
396 องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
16 ธ.ค. 2553
397 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
26 พ.ย. 2553
398 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
23 พ.ย. 2553
399 กำหนดวันประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
22 พ.ย. 2553
400 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
19 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.