ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ก.ย. 2559
102 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 ส.ค. 2559
103 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 ส.ค. 2559
104 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 มิ.ย. 2559
105 การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 พ.ค. 2559
106 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 มี.ค. 2559
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 ธ.ค. 2558
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 ธ.ค. 2558
109 เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
43
13 ธ.ค. 2558
110 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขแงฃองเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.