ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 เม.ย. 2562
152 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 เม.ย. 2562
153 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอรณรงค์ให้ประชาชนชาวเบตงพร้อมใจกันไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
60
05 มี.ค. 2562
154 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 ม.ค. 2562
155 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ม.ค. 2562
156 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 ม.ค. 2562
157 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ธ.ค. 2561
158 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 พ.ย. 2561
159 การมอบอำนาจการของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ต.ค. 2561
160 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.