ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 โครงการเสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
06 มิ.ย. 2555
242 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 พ.ค. 2555
243 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
02 พ.ค. 2555
244 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
11 เม.ย. 2555
245 ประกาศตรวจรบงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
29 มี.ค. 2555
246 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
14 มี.ค. 2555
247 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
05 มี.ค. 2555
248 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
02 มี.ค. 2555
249 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
28 ก.พ. 2555
250 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
28 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.