ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ1441) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
19 มิ.ย. 2563
32 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ1441) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 มิ.ย. 2563
33 ประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการหลัก ตามวิถี New Normal ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 มิ.ย. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เรื่อง จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 พ.ค. 2563
35 การมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของนายกฯให้ปลัดทต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 พ.ค. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการอุทธรณ์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
28
23 เม.ย. 2563
37 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 เม.ย. 2563
38 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 เม.ย. 2563
39 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโรคโควิด​ ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 เม.ย. 2563
40 ประชาสัมพันธ์คำสั่งศูนย์บริหารสถาณการณ์โควิด​ -​ 19​ จังหวัดยะลา​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโรคโควิด​ ว่าด้วยการให้จำหน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.