ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ส.ค. 2564
32 รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
41
19 ส.ค. 2564
33 แจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ส.ค. 2564
34 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ก.ค. 2564
35 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 180/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ก.ค. 2564
36 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 188/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ก.ค. 2564
37 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 189 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ก.ค. 2564
38 ประกาศ​จังหวัด​ยะลา เรื่อง​ กำหนดวันหยุดราชการ​เนื่องใน​วันอีฏิ้ลอัดฮา(วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์​ศักราช​ 1442 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.ค. 2564
39 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ก.ค. 2564
40 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47