ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 พ.ค. 2556
182 ประกาศ เตือนภัยโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
145
22 พ.ค. 2556
183 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6 (นักบริหารงานเทศบาล) เรื่อง วันเวลา สถานที่สอ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
14 พ.ค. 2556
184 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6 (นักบริหารงานเทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
257
10 พ.ค. 2556
185 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6 (นักบริหารงานเทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
381
10 เม.ย. 2556
186 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
09 เม.ย. 2556
187 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 เม.ย. 2556
188 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 มี.ค. 2556
189 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
25 มี.ค. 2556
190 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
04 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.