ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556
175
07 ม.ค. 2556
202 ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
06 ม.ค. 2556
203 ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
06 ม.ค. 2556
204 ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
06 ม.ค. 2556
205 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
290
17 ธ.ค. 2555
206 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
344
17 ธ.ค. 2555
207 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
12 ธ.ค. 2555
208 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(5) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 ธ.ค. 2555
209 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(4) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
09 ธ.ค. 2555
210 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(3) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
09 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.