ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 ก.พ. 2556
292 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
25 ม.ค. 2556
293 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556
193
07 ม.ค. 2556
294 ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
06 ม.ค. 2556
295 ประกาศ เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
06 ม.ค. 2556
296 ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
06 ม.ค. 2556
297 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
322
17 ธ.ค. 2555
298 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
361
17 ธ.ค. 2555
299 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ธ.ค. 2555
300 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(5) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
09 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.