ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๕(ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 ส.ค. 2555
292 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
06 ส.ค. 2555
293 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
06 ส.ค. 2555
294 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ก.ค. 2555
295 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6(นักบริหารงานองค์การบริหารส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
27 ก.ค. 2555
296 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
27 ก.ค. 2555
297 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
22 มิ.ย. 2555
298 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
19 มิ.ย. 2555
299 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
19 มิ.ย. 2555
300 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
18 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.