ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มิ.ย. 2564
2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 86/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 มิ.ย. 2564
3 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 80/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 มิ.ย. 2564
4 รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
7
11 มิ.ย. 2564
5 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 78/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2564
6 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 76/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 มิ.ย. 2564
7 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 มิ.ย. 2564
8 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 มิ.ย. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
3
04 มิ.ย. 2564
10 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.