ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ก.ค. 2563
92 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ1441) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
19 มิ.ย. 2563
93 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ1441) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
19 มิ.ย. 2563
94 ประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการหลัก ตามวิถี New Normal ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 มิ.ย. 2563
95 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เรื่อง จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 พ.ค. 2563
96 การมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของนายกฯให้ปลัดทต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 พ.ค. 2563
97 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการอุทธรณ์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
36
23 เม.ย. 2563
98 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 เม.ย. 2563
99 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 เม.ย. 2563
100 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโรคโควิด​ ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.