ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 พ.ย. 2556
252 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
11 พ.ย. 2556
253 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 พ.ย. 2556
254 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 ต.ค. 2556
255 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ต.ค. 2556
256 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 ต.ค. 2556
257 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
23 ก.ย. 2556
258 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (พ.ศ. 2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
20 ก.ย. 2556
259 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ก.ย. 2556
260 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
02 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.