ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ธ.ค. 2563
82 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ธ.ค. 2563
83 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ธ.ค. 2563
84 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมฮัจย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 ธ.ค. 2563
85 แจ้งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ธ.ค. 2563
86 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 ธ.ค. 2563
87 การปั่นจักรยานทุกวัน แม้จะเป็นเพียงระยะทางใกล้ ๆ ก็ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา คนไทยออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ธ.ค. 2563
88 การปั่นจักรยานทุกวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ธ.ค. 2563
89 ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ธ.ค. 2563
90 รู้ แล้ว รีบ เลิก บุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.