ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ส.ค. 2560
82 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ก.ค. 2560
83 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 เม.ย. 2560
84 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
18 เม.ย. 2560
85 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ก.พ. 2560
86 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ม.ค. 2560
87 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
22 ธ.ค. 2559
88 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
15 ธ.ค. 2559
89 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
13 ธ.ค. 2559
90 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.