ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
04 ส.ค. 2554
372 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
31 ก.ค. 2554
373 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
31 ก.ค. 2554
374 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง เรื่องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
508
27 ก.ค. 2554
375 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
20 ก.ค. 2554
376 อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
269
20 มิ.ย. 2554
377 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 มิ.ย. 2554
378 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
388
06 มิ.ย. 2554
379 การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง แจ้งเหตุหยอุจ่ายน้ำชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
352
02 มิ.ย. 2554
380 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
11 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.