ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
19 พ.ย. 2553
372 การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
15 พ.ย. 2553
373 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
27 ต.ค. 2553
374 นายวิสูตร เทพญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ดาวน์โหลดเอกสาร
529
12 ต.ค. 2553
375 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
17 ก.ย. 2553
376 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
17 ก.ย. 2553
377 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 ก.ย. 2553
378 องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
11 ส.ค. 2553
379 เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
11 ส.ค. 2553
380 การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
06 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.