ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
06 ส.ค. 2555
322 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
343
06 ส.ค. 2555
323 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
27 ก.ค. 2555
324 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6(นักบริหารงานองค์การบริหารส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
27 ก.ค. 2555
325 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 ก.ค. 2555
326 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
22 มิ.ย. 2555
327 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
19 มิ.ย. 2555
328 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
19 มิ.ย. 2555
329 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
18 มิ.ย. 2555
330 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.