ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
30 พ.ย. 2554
322 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
354
29 พ.ย. 2554
323 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
298
29 พ.ย. 2554
324 ประกาศเรื่องโอนและแก้ไขเปลี่ยงแปลงงบประมาณประจำปี 2555ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
25 พ.ย. 2554
325 ประกาศเรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
25 พ.ย. 2554
326 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
25 พ.ย. 2554
327 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
25 พ.ย. 2554
328 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
17 พ.ย. 2554
329 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
11 พ.ย. 2554
330 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
299
04 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.