ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
10 พ.ย. 2555
312 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
10 พ.ย. 2555
313 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ
301
09 พ.ย. 2555
314 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 ต.ค. 2555
315 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
21 ก.ย. 2555
316 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ เป็นเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
31 ส.ค. 2555
317 ประกาศ ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
369
14 ส.ค. 2555
318 ประกาศ ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
14 ส.ค. 2555
319 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
261
08 ส.ค. 2555
320 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๕(ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
07 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.