ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 พ.ย. 2561
172 การมอบอำนาจการของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 ต.ค. 2561
173 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 ต.ค. 2561
174 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ต.ค. 2561
175 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ต.ค. 2561
176 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2561
177 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 มี.ค. 2561
178 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ม.ค. 2561
179 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 ธ.ค. 2560
180 รับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47