ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ต.ค. 2560
172 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ต.ค. 2560
173 ประกาศ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 ส.ค. 2560
174 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 ก.ค. 2560
175 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
25 เม.ย. 2560
176 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
18 เม.ย. 2560
177 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 ก.พ. 2560
178 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ม.ค. 2560
179 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 ธ.ค. 2559
180 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
15 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.