ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 ส.ค. 2556
172 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
31 ก.ค. 2556
173 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 ก.ค. 2556
174 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ก.ค. 2556
175 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ก.ค. 2556
176 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
20 มิ.ย. 2556
177 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 มิ.ย. 2556
178 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 มิ.ย. 2556
179 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 มิ.ย. 2556
180 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ 6 (นักบริหารงานเทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.