ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ก.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่องยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ก.ย. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ก.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 256/2564 เรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25648 (ฉบับที่ 33) ว่าด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ก.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 255/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาที่ 254/2564 ลงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 ก.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ก.ย. 2564
19 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ส.ค. 2564
20 รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
25
19 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.