ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินฯ ในเขตเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ม.ค. 2563
112 ประชาสัมพันธ์การรับเงินผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ธ.ค. 2562
113 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 ต.ค. 2562
114 สรุปสถิติผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ต.ค. 2562
115 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 ต.ค. 2562
116 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
235
02 ส.ค. 2562
117 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 มิ.ย. 2562
118 เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 พ.ค. 2562
119 โครงการงานวันฮารีรายอ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 พ.ค. 2562
120 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.