ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปสถิติผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2562
52 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ต.ค. 2562
53 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
213
02 ส.ค. 2562
54 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 มิ.ย. 2562
55 เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 พ.ค. 2562
56 โครงการงานวันฮารีรายอ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 พ.ค. 2562
57 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 พ.ค. 2562
58 โครงการแข่งขันเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกวัฒนธรรม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 เม.ย. 2562
59 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 เม.ย. 2562
60 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.