ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 มิ.ย. 2564
52 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทนการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 มิ.ย. 2564
53 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
19
04 มิ.ย. 2564
54 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 มิ.ย. 2564
55 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 พ.ค. 2564
56 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 พ.ค. 2564
57 ประกาศ​สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ​ส่งเสริม​กิจการ​ฮัจย์แห่งประเทศไ​ทย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 พ.ค. 2564
58 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 พ.ค. 2564
59 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์(เบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ค. 2564
60 คำสั่งศูนย์​บริหาร​สถานการณ์​โควิด​- 19​ จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.