ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ขอความร่วมมือประชาชนในเขต ตำบลธารน้ำทิพย์สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเดินทางออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 มี.ค. 2563
42 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID)-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 มี.ค. 2563
43 เชิญ​ชวนเข้าร่วมโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ให้ความรู้ในการป้องกัน (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 มี.ค. 2563
44 คลิปวีดีโอวิธีการจัดทำหน้ากาก​อนามัยจากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มี.ค. 2563
45 เชิญ​ชวนเข้าร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 มี.ค. 2563
46 ประชาสัมพันธ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 ก.พ. 2563
47 ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
24
26 ก.พ. 2563
48 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ม.ค. 2563
49 ประชาสัมพันธ์การรับเงินผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ธ.ค. 2562
50 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.