ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
21 เม.ย. 2552
352 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
08 เม.ย. 2552
353 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
08 เม.ย. 2552
354 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 เม.ย. 2552
355 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
16 มี.ค. 2552
356 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
24 ก.พ. 2552
357 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
14 ก.พ. 2552
358 เปิดประชุมสภา อบต.ธารน้ำทิพย์ สมัยที่ 1/2552
243
13 ก.พ. 2552
359 ทดสอบการใช้งานโปรแกรม..
223
10 ม.ค. 2552
360 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2551 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
16 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.