ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
10 ส.ค. 2554
342 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 ส.ค. 2554
343 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
294
31 ก.ค. 2554
344 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
31 ก.ค. 2554
345 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง เรื่องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
488
27 ก.ค. 2554
346 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
20 ก.ค. 2554
347 อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
20 มิ.ย. 2554
348 ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
08 มิ.ย. 2554
349 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
380
06 มิ.ย. 2554
350 การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง แจ้งเหตุหยอุจ่ายน้ำชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
339
02 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.